Filter
Have 16 recent jobs found

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC - EVNFinance

Negotiable salary

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

09/01/2024

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC - EVNFinance

Negotiable salary

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

09/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

09/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Negotiable salary

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Negotiable salary

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

22/12/2023

CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

22/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/11/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

18/09/2023

Công ty TNHH MTV IPSIP Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

22/08/2023

Công ty TNHH ISB Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/08/2023

Công ty TNHH Gear Inc Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/08/2023