Lọc nâng cao
Có 208 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA

20 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

25/07/2024

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT NAM - VPA

25 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training

24/07/2024

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT NAM - VPA

25 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training

24/07/2024

Công ty CP Phần mềm Việt Quốc tế - VSI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

24/07/2024

Công ty CP Công nghệ MobiWork Việt Nam

Đến 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Travel Opportunities

24/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Đến 3 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

22/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VITEX VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

19/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VITEX VIỆT NAM

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities

19/07/2024

CÔNG TY TNHH CYBERK

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

19/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VNP GROUP

2 - 5 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training

19/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VNP GROUP

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Kindergarten
 • Training

19/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

18/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PREP

30 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

18/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SKY GLOBAL

1000 - 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

16/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VAR META

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training

12/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BAVAAN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/07/2024

CÔNG TY TNHH BITU VIỆT NAM

20 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

05/07/2024

HR1TECH Tuyển gấp

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Training

03/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÚ MINH

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training

27/06/2024

Iris Media

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

26/06/2024

CÔNG TY TNHH AFIRE

19 - 23 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

26/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/06/2024