Lọc nâng cao
Có 11 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH IKONNECT VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

21/02/2024

CÔNG TY TNHH GEMTEK VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

07/12/2023

Công ty CP Phương tiện điện Thông minh SELEX

Đến 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/11/2023

Công ty CP Phương tiện điện Thông minh SELEX

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NHÚNG NATA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

01/11/2023

BKAV

3 - 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Training

11/07/2023

BKAV

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities

11/07/2023

DZS Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023

DZS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023