Lọc nâng cao
Có 10 công việc đã tìm thấy

Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm Quốc tế 3S Huế tại đà nẵng

15 - 45 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/03/2023

Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm Quốc tế 3S Huế tại đà nẵng

15 - 25 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/03/2023

RAKUS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/01/2023

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

23/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BRAVESOFT VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus

23/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/11/2022

Robotcom and FA.com Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

24/08/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

09/08/2022

Quess Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/07/2022