Lọc nâng cao
Có 40 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH MTV PICON TECHNOLOGY

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

05/07/2024

Công ty TNHH TECHZEN

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

03/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

27/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

27/06/2024

Công ty TNHH OHMIDAS Việt Nam

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Transportation

12/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT

Đến 60 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/06/2024

CÔNG TY TNHH DR.JOY VIỆT NAM

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/05/2024

Công Ty TNHH Tidesquare Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

09/05/2024

Công ty TNHH MATSUSAKA EDP CENTER INFOTECH Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/04/2024

Công ty TNHH KIAISOFT Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/04/2024

Công ty TNHH TOMOSIA Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/04/2024

Công ty TNHH TOMOSIA Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/04/2024

Công ty TNHH BUNBU

9 - 11 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/04/2024

Công ty TNHH BUNBU

15 - 21 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/04/2024

CÔNG TY TNHH DIGITRAN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty TNHH LTS GLOBAL Solutions

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty CP Phần mềm MIRAI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Transportation
 • Travel Opportunities

26/03/2024

Công ty TNHH OPENDEV

Đến 50 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty Cổ phần DIPROTECH

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/03/2024

Công ty Cổ phần SCUTI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/03/2024

Công ty Cổ phần SCUTI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/03/2024

Công ty TNHH Thiết kế RENESAS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty TNHH CLIENTCARE Việt Nam

Lương thỏa thuận

Toàn quốc

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

31/01/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/01/2024

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

28/12/2023

Công ty TNHH Liên doanh Phần mềm AKB SOFTWARE

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

21/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2023