Filter
Have 34 recent jobs found

Công ty TNHH Thiết kế RENESAS Việt Nam

Negotiable salary

Nước ngoài / Oversea

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GMO-Z.COM RUNSYSTEM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

19/02/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty TNHH CLIENTCARE Việt Nam

Negotiable salary

Toàn quốc

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

31/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/01/2024

CodLUCK Technology ., JSC

Over 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

28/12/2023

Công ty TNHH Liên doanh Phần mềm AKB SOFTWARE

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

21/12/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2023

Công ty CP HELIGATE

to 50 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

28/11/2023

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ BAP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty TNHH TECHZEN

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

15/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/11/2023

Hybrid Technologies Vietnam

to 2500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

09/11/2023

Công ty TNHH THANKSLAB Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

01/11/2023

Công ty CP Công nghệ OCG

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

24/10/2023

Công ty Cổ phần Phần mềm Vietis

30 - 40 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/10/2023

Công ty TNHH PRIMA SOLUTIONS

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

13/10/2023

Công Ty TNHH Cube System Việt Nam

to 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

05/10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXBION PHARMA

7 - 10 Million VNĐ

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training

27/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

26/09/2023

Công ty CP Est Rouge Technologies

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

16/08/2023

Công ty CP Nghiên Cứu và Phát Triển Amaisoft

to 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

16/08/2023

React Plus

Over 40 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

07/08/2023

Mirabo JSC

Negotiable salary

Hà Nội, Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

21/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

13/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

13/07/2023