Mô tả công việc

 • Thực hiện triển khai mô hình dữ liệu dành cho lĩnh vực bán lẻ của công ty. Xây dựng data dictionary.
 • Mô hình hóa, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống tích hợp dữ liệu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ các yêu cầu về kiến trúc tích hợp dữ liệu.
 • Ứng dụng các công nghệ tích hợp tiên tiến và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
 • Tham gia xây dựng quy trình thu thập dữ liệu nguồn, khai thác, phân tích và xử lý từ dữ liệu nguồn để tổng hợp về kho dữ liệu.
 • Quy hoạch, làm sạch dữ liệu, biến đổi từ dữ liêu thô đến dữ liệu có giá trị
 • Tham gia phát triển Datawarehouse/BigData(cloud, on premise).
 • Unit test, kiểm tra, đối soát dữ liệu để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.
 • Tham gia xây dựng chính sách Data Governance.
 • Tham gia phát triển hệ thống BI, xây dựng các Ad-hoc report dạng data raw.
 • Phối hợp với DBA để đảm bảo job thực thi hiệu quả
 • Phối hợp với BI Analyst để cung cấp dữ liệu đúng đủ cho nhu cầu phân tích.
 • Cung cấp dữ liệu đối soát với các bộ phận liên quan.
 • Quản lý, giám sát chất lượng ETL, job, toàn vẹn dữ liệu trong kho lưu trữ trung tâm.
 • Xây dựng & quản lý tài liệu kiến trúc dữ liệu.
 • Định kỳ báo cáo tiến độ theo yêu cầu
 • Cập nhật xu hướng công nghệ phục vụ cho công việc

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong xử lý dữ liệu (SQL, ETL/ELT, DW).
 • Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu.
 • Có kiến thức tốt về luồng xử lý dữ liệu, các nguyên tắc ETL Slowly, Changing Dimension (SCD)
 • Có kiến thức tốt về RDBMS, BigData, Datawarehouse, Data lake, Data mart, Data model, dimensional model, OLTP, OLAP.
 • Thành thạo các hệ quản trị CSDL: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Aerospike
 • Có kiến thức về Mongo DB, Cassandra, Hbase, Hive, Hadoop
 • Thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liêu: SQL, BigQuery, Python, Java, C#, JavaScript, Nodejs
 • Hiểu biết công nghệ Kafka, Flink, Spark.
 • ETL Tool: Airflow, Pentaho, ODI, SSIS, Hybrid data integration service, DataStage.
 • Linux, Docker, Micro-services, viết API service
 • Data Modeling tools: Erwin, Power Designer.
 • Có kiến về BI tool: PowerBI, Google Data Studio.
 • Có kiến thức về Cloud: AWS, AZURE, GCP, Database trên Cloud
 • Có kiến thức về kiến trúc dữ liệu

Công ty CP Tập đoàn CT GROUP

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  20 Trương Định , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://ctgroupvietnam.com/

Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai thế kỷ, CT Group không ngừng lớn mạnh, đồng với một giá trị cốt lõi bất biến là Tập đoàn vì Cộng đồng.

Năm 2022 đánh dấu 30 năm liên tục phát triển của Tập đoàn CT Group. Ngày nay CT Group với 62 công ty thành viên hiện diện tại 12 quốc gia và đã sẵn sàng cho trang sử 30 năm tiếp theo trong bối cảnh mới khi thế giới đang thay đổi từng giờ trong cơn bão công nghệ. Sẵn sàng chinh phục, CT Group cuồn cuộn sự can trường nội lực bởi 6 sức mạnh tổng hợp: một là Văn hóa, hai là Công nghệ, ba là Tốc độ, bốn là Toàn cầu, năm là Khác biệt, sáu là Westpoint.

Song song với việc nâng mảng phát triển Đô thị thông minh lên tầm cao hoàn toàn mới toàn diện và sâu sắc, CT Group đã và đang tập trung tiến công vào lĩnh vực Công nghệ cao, hoà nhịp với Cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ lần thứ 4 – trên toàn cầu - Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi mãi mãi toàn nhân loại.

Với sự can trường, bền bỉ cùng 30 năm tích hào khí và những nghiên cứu sâu rộng, tầm nhìn, khả năng dự báo chính xác về sự phát triển toàn cầu, CT Group đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm qua để sẵn sàng “Hoá rồng công nghệ tương lai” trên hành trình mới trong 30 năm tiếp theo.