Mô tả công việc

 1. Advisory Role for Leadership Team to Implement Technical Quality and Operations Issues
 • Regularly research and update information on current machinery and market trends serving the company's technical technology.
 • Provide technical optimization support to enhance direct production efficiency.
 • Determine and structure the productivity of machines.
 • Solve technical and machinery operation issues on behalf of the Board of Directors.

 

 1. Process Development and Equipment
 •  Develop operational procedures for the department.
 • Create comprehensive user manuals and maintenance guides for all factory equipment.
 • Provide guidance on operating automated systems and production lines within the factories.
 • Establish maintenance schedules tailored to specific factory equipment on a monthly, quarterly, and annual basis.

 

 1.  Direct Involvement in Technical Installation and Testing Processes
 • Receive problems related to the installation, commissioning of machinery and directly fix it.
 • Organize training for department employees to carry out monitoring of equipment.
 • Manage equipment thresholds, upgrades, maintenance, and servicing.
 • Monitor control systems, detect system defects to promptly repair or complete, operate, maintain and maintain automatic electrical systems.

 

 1. Participation in New Product Testing and Training
 • Contribute to developing guidelines for new products.
 • Maintain standards for maintenance, and troubleshoot errors during testing.
 • Organize training for employees who directly use equipment.
 • Research, build, improve current equipment and equipment testing improvement processes.

 

 1. Training and Development of Successor Workforce
 • Provide training sessions for internal staff.
 • Recommend training programs for staff to enhance their skills.

 

 1. Additional Responsibilities
 • Archive documents and records in compliance with regulations.
 • Execute planning and reporting as per guidelines.
 • Fulfill other relevant tasks as directed by the direct Head.

 

Report:

 • Make report daily, monthly, quarterly to BOD on progress of work
 • Report on information of market relevant to the business under responsibility
 • Report on plan to execute assigned tasks

 

Working location: Ho Chi Minh

 

Working time and Policy: 

 • Working time compliant with the Group's general regulations.
 • Annual leave compliant with the Labor Law.
 • Other policies are specified in the Labor Agreement, Welfare Policy and other agreements.

Yêu cầu công việc

1. Age:  30 years old or older

 

2. Education: Bachelor or higher

 

3. Major: Mechanical Automation, Mechanical Engineering is prior

 

4. Experience: 7 years experience or above, at least 3 years in the equivalent level (Manager)

 

5. Skill:

 • Fluent in English (mandatory).
 • Profound knowledge in Mechanical Automation.
 • Human resourece management and development skill
 • Can work well individually as well as in group
 • Proficiency in risk management.
 • Analytical, organizational, and creative thinking skills.
 • Strong communication and problem-solving abilities.
 • Capability in data analysis and report writing.

 

6. Office computer skill: word, excel, powerpoint

 

7. Essential qualities: High discipline, effective communication, and creativity.

Công ty CP Tập đoàn CT GROUP

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  20 Trương Định , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://ctgroupvietnam.com/

Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai thế kỷ, CT Group không ngừng lớn mạnh, đồng với một giá trị cốt lõi bất biến là Tập đoàn vì Cộng đồng.

Năm 2022 đánh dấu 30 năm liên tục phát triển của Tập đoàn CT Group. Ngày nay CT Group với 62 công ty thành viên hiện diện tại 12 quốc gia và đã sẵn sàng cho trang sử 30 năm tiếp theo trong bối cảnh mới khi thế giới đang thay đổi từng giờ trong cơn bão công nghệ. Sẵn sàng chinh phục, CT Group cuồn cuộn sự can trường nội lực bởi 6 sức mạnh tổng hợp: một là Văn hóa, hai là Công nghệ, ba là Tốc độ, bốn là Toàn cầu, năm là Khác biệt, sáu là Westpoint.

Song song với việc nâng mảng phát triển Đô thị thông minh lên tầm cao hoàn toàn mới toàn diện và sâu sắc, CT Group đã và đang tập trung tiến công vào lĩnh vực Công nghệ cao, hoà nhịp với Cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ lần thứ 4 – trên toàn cầu - Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi mãi mãi toàn nhân loại.

Với sự can trường, bền bỉ cùng 30 năm tích hào khí và những nghiên cứu sâu rộng, tầm nhìn, khả năng dự báo chính xác về sự phát triển toàn cầu, CT Group đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm qua để sẵn sàng “Hoá rồng công nghệ tương lai” trên hành trình mới trong 30 năm tiếp theo.