Software Testing Life Cycle (STLC)

13/04/21 14:26

There is no one universal software testing life cycle or test process, but there are common sets of test phases/activities which enable testing to achieve its established objectives. Though the phases have been presented sequentially, they need not be carried out in the specified order.

Phase

Activity

Work Products

Requirements Analysis

You review the business & software requirements and identify any defects in those specifications.

‘Review Defect’   Reports

Test Planning

Once you have gathered a general idea of what needs to be tested, you ‘plan’ for the tests.

Test Plan

Test Estimation

Test Schedule

Test Designing

You design/detail your tests on the basis of detailed requirements/design of the software.

Test Cases/Test Scripts/Test Data

Requirements Traceability Matrix

Test Environment Setup

You setup the test environment (server/client/network, etc) with the goal of replicating the end-users’ environment.

Test Environment

Test Execution

You execute your Test Cases/Scripts in the Test Environment to see whether they pass.

Test Results (Incremental)

Defect Reports

Test Reporting & Closure

You prepare various reports for various stakeholders.

Test Results (Final)

Test Metrics

Test Closure Report

Selection

The specific software testing life cycle or test process to be used for a particular project can be selected (and adapted) based on the following:

 • Software Development Life Cycle
 • Business priorities
 • Product characteristics and risks
 • Project goals and risks
 • Team characteristics
 • Budgets and resources
 • Timescales
 • Complexity
 • Organizational policies, practices and standards
 • Contractual obligations
 • Legal regulations
 • Industry-specific standards and regulations

Notes

Interestingly, no matter how well-defined a Software Testing Life Cycle you have in your project or organization, there are chances that you will invariably witness the following widely-popular cycle:

 • TESTING
 • CURSING

In this type of STLC, you skip phases like test designing and head straight to test execution — in the hope that the skipping will save you some time and cost. But, it never does and you’ll instead end up swearing in the end! Yes, a lot.

HR1 TECH- NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tìm việc và tuyển dụng ngành IT HR1Tech.com

Tìm việc và tuyển dụng HR1Jobs.com

Kỹ năng công sở

Xem tất cả
VAI TRÒ DẪN DẮT CÔNG NGHỆ CỦA BẠN LÃNH ĐẠO

Đầu tư thông minh giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt đặc biệt đối với lĩnh vực công nghệ. Thế nhưng công nghệ luôn mang tính mới và...

TẠI SAO METAVERSE LÀ CƠN SỐT MỚI CỦA THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ

Cái tên Metaverse bổng trở thành chủ đề "hot" khi công ty mẹ của Facebook công bố một khoảng đầu tư lớn vào lĩnh vực này và đồi tên thành...

6 ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN CÓ THỂ CÁCH MẠNG HÓA CHUỖI CUNG ỨNG

Blockchain một trong những công nghệ bùng nổ trong năm 2022 vừa qua và dự kiến sẽ bức phá hơn vào cuối năm 2022 và những năm tiếp theo....

KHÓ KHĂN CỦA TUYỂN DỤNG TRUYỀN THỐNG TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

Kỷ nguyên 4.0 tác động tới mọi mặt trong đời sống, công việc và nghiên cứu. Trong tuyển dụng cũng vậy, để tối ứu hóa quy trình và có hiệu...

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY: ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Điện toán đám mây có thể giải phóng đội ngũ IT và đảm bảo cho một môi trường không có lỗi khi các công việc thủ công tốn quá nhiều thời...

CÁC PHẦN MỀM THIẾT KẾ DỄ SỬ DỤNG DÀNH CHO DÂN HR

Các bài đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội để tiếp cận được nhiều ứng viên thì cũng sẽ không ít lần gặp khó khăn trong việc...