Tiếp cận nguồn nhân tài đa dạng, chất lượng

Đăng Ký Tài Khoản Trên HR1Tech

Đăng ký và truy cập vào quản lý tài khoản miễn phí.

Đăng Tuyển Dụng

Giải pháp kết nối, tuyển dụng và sàng lọc nhân tài.

Quản lý thương hiệu của bạn

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấn tượng trong mắt ứng viên.

Tiếp cận ứng viên tài năng - Tìm kiếm hồ sơ

Truy cập vào hàng ngàn hồ sơ chất lượng và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí tuyển dụng.

Mở tài khoản trên HR1Tech

account

Mật khẩu tại HR1Tech luôn được mã hoá và bảo mật tuyệt đối.

Tên công ty

Tìm kiếm nhân viên?

Duyệt qua cơ sở dữ liệu sơ yếu lý lịch của chúng tôi và tìm hiểu về các công cụ tuyển dụng xã hội web mở của chúng tôi.

Đăng tuyển Nhà Tuyển Dụng Đăng Nhập Liên Hệ Mua Dịch Vụ

Nhận Hồ Sơ Phù Hợp

Đăng ký nhận thông báo hồ sơ phù hợp nhất và nhận các ứng viên mới nhất mà bạn muốn gửi ngay đến email của bạn.

Tìm Kiếm Nhân Tài

Truy cập vào hàng ngàn hồ sơ chất lượng và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí tuyển dụng.

Tuyển Dụng

HR1Tech kết nối những tài năng công nghệ tốt nhất trên khắp đất nước. Cho dù bạn cần tìm là nhà phát triển, kỹ sư hay người kiểm tra chất lượng, HR1Tech có những thứ bạn cần.
TOP