Tiếp cận nguồn nhân tài đa dạng, chất lượng

sign-up

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN HR1TECH

Đăng ký và truy cập vào quản lý tài khoản miễn phí.

blog

ĐĂNG TUYỂN DỤNG

Giải pháp tìm kiếm, kết nối, tuyển dụng nhân tài.

brand

QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấn tượng trong mắt ứng viên.

job-search

TIẾP CẬN ỨNG VIÊN TÀI NĂNG - TÌM KIẾM HỒ SƠ

Truy cập vào hàng ngàn hồ sơ chất lượng và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí tuyển dụng.

Mở tài khoản trên HR1TECH

Thông tin tài khoản
Kiểm tra

Chọn ''Kiểm tra'' để xem email đã tồn tại hay chưa

Mật khẩu tại HR1TECH luôn được mã hoá và bảo mật tuyệt đối.

Thông tin công ty

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Tìm kiếm nhân viên?

Duyệt qua cơ sở dữ liệu sơ yếu lý lịch của chúng tôi và tìm hiểu về các công cụ tuyển dụng xã hội web mở của chúng tôi.

headhunt

Đăng tuyển dụng

HR1Tech kết nối những tài năng công nghệ tốt nhất trên khắp đất nước. Cho dù bạn cần tìm là nhà phát triển, kỹ sư hay người kiểm tra chất lượng, HR1Tech có những thứ bạn cần.

talent-search

Tìm kiếm nhân tài

Truy cập vào hàng ngàn hồ sơ chất lượng và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí tuyển dụng.

folder

Nhận hồ sơ phù hợp

Đăng ký nhận thông báo hồ sơ phù hợp nhất và nhận các ứng viên mới nhất mà bạn muốn gửi ngay đến email của bạn.