Trợ Giúp

Tìm việc

Để có được kết quả tìm kiếm công việc phù hợp/ mong muốn mà tôi đang tìm?

Bạn phải xác định được tiêu đề công việc bằng những từ khóa. Khi chọn từ khóa, bạn nên chọn những thuật ngữ chung trong lĩnh vực của bạn và mở rộng tương tự với mô tả tiêu đề công việc.  

Ví dụ: Bạn đang tìm công việc quản lý nhân sự, từ khóa là “quản lý” và thêm từ “quản lý nhân sự” cho tiêu đề và mô tả. Nếu bạn muốn kiếm việc trong 1 tỉnh hay thành phố nào đó, vui lòng chọn một địa điểm trong danh sách các địa điểm mong muốn trong thanh tìm kiếm “Chọn Địa Điểm”. Để biết thêm nhiều thông tin khác, hãy xem trong phần Tìm kiếm nâng cao.

Nếu cần thêm nhiều thông tin khác của nhà tuyển dụng, tôi cần liên hệ ai?

Nhà tuyển dụng thường chỉ cung cấp những thông tin họ muốn người xin việc cần biết. Tuy nhiên, nếu bạn cần muốn biết them các thông tin chi tiết về Nhà tuyển dụng hoặc muốn liên hệ với Nhà tuyển dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ cập nhật thông tin đó một cách chính xác.

Nếu thông tin đăng tuyển dụng không đúng với sự thật, tôi sẽ làm gì?

Theo Thỏa Thuận Sử Dụng của HR1TECH, nếu HR1TECH phát hiện Nhà tuyển dụng đăng tải thông tin không đúng với sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín thì HR1TECH sẽ xử lý để bảo vệ những người tìm việc. Chúng tôi có thể xóa đi những đăng tuyển dụng đấy, ngăn cản không cho liên hệ với người đăng việc thông qua dữ liệu công việc của HR1TECH.com và yêu cầu bộ phận luật pháp của chúng tôi thực hiện quyền hạn thực hiện luật pháp. Để bảo vệ chính bạn không trở thành nạn nhân của những biểu hiện gian lận này, chúng tôi đề nghị những điều sau:

Không cung cấp số bảo hiểm xã hội của bạn cho bất cứ nhà tuyển dụng tiềm năng nào ngay cả khi họ yêu cầu gửi để kiểm tra “việc chi tiêu hàng ngày”.

Những Thỏa thuận Sử dụng của HR1TECH ngăn cấm đăng tải những công việc đòi hỏi người tìm việc phải trả phí trước khi làm việc. Vui lòng không cung cấp số thẻ tài khoản, số tài khoản ngân hàng cho nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc tham gia vào bất cứ giao dịch nào mà trong đó bạn được yêu cầu phải chuyển hoặc trao đổi tiền tệ hoặc tín dụng cho một nhà tuyển dụng tiềm năng. Hãy chú ý khi cung cấp qua điện thoại hoặc trên mạng cho những nhà tuyển dụng tiềm