Lọc nâng cao
Có 70 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH BORING

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

06/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Team Activities
 • Training

04/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

04/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Training

04/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

11 - 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/06/2024

CÔNG TY TNHH ALOBRIDGE

10 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NORTHSTUDIO

7 - 13 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

28/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NORTHSTUDIO

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

28/05/2024

IEC Games

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/05/2024

HR1TECH

65 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

26/04/2024

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí OKVIP

34 - 60 Triệu VNĐ

Tây Ninh, Cambodia

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Vouchers

08/04/2024

Saigon Technology

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

05/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế ICOM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/04/2024

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ TP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/04/2024

Công ty TNHH EUP SOLUTION

Đến 23 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

02/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

Công ty CỔ phần BAHADI

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

28/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BLUESKY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities

27/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BLUESKY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities

27/03/2024

T2L Technology Solutions

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Training

26/03/2024

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

20 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

26/03/2024

Công ty Cổ phần BLUECO Toàn Cầu

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training

12/03/2024

Công ty Cổ phần TERACOM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

08/03/2024

BStar Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/03/2024

BStar Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/03/2024

Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/03/2024

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục PREP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

19/02/2024