Lọc nâng cao
Có 74 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PREP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

19/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/02/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng SMARTLOG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng SMARTLOG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ARI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

25/01/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ SOpen Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

04/01/2024

Công ty TNHH Thundersoft Vietnam

Đến 2400 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty TNHH Thundersoft Vietnam

Đến 2400 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Đến 1200 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty TNHH Mua sắm tại nhà VTV-Hyundai

13 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

26/12/2023

BHO Media

Lương thỏa thuận

Đắk Lắk

18/12/2023

Công ty CP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam - VTVCab

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

15/12/2023

Công ty Cổ phần TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

13/12/2023

Công ty TNHH TP ENTERTAINMENT

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/12/2023

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2023

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Trên 57 Triệu VNĐ

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Team Activities

01/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ASIM (ASIM TELECOM)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

29/11/2023

CÔNG TY TNHH WORLD WAVE CULTURE TECHNOLOGY

40 - 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities

29/11/2023

Công ty CP Truyền hình Tương tác Việt Nam - VTVLive

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

29/11/2023

Công ty CP Truyền hình Tương tác Việt Nam - VTVLive

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

29/11/2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ VIETTEL

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

27/11/2023

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ THĂNG LONG

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

22/11/2023

Công ty TNHH JOYSOFT GO

1000 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

22/11/2023