Filter
Have 62 recent jobs found

IEC Games

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/04/2024

Công ty Cổ phần ASOFT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

16/04/2024

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí OKVIP

34 - 60 Million VNĐ

Tây Ninh, Cambodia

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Vouchers

08/04/2024

Saigon Technology

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

05/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế ICOM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/04/2024

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ TP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/04/2024

Công ty TNHH EUP SOLUTION

to 23 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

02/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

HR1TECH

3000 - 3500 USD

Hồ Chí Minh

01/04/2024

Công ty CỔ phần BAHADI

Negotiable salary

Nghệ An

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

28/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BLUESKY

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities

27/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BLUESKY

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities

27/03/2024

T2L Technology Solutions

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Training

26/03/2024

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

20 - 25 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

26/03/2024

Công ty Cổ phần BLUECO Toàn Cầu

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training

12/03/2024

Công ty Cổ phần TERACOM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

08/03/2024

BStar Solutions

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/03/2024

BStar Solutions

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/03/2024

Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/03/2024

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục PREP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

19/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/02/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng SMARTLOG

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng SMARTLOG

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ARI

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

25/01/2024

HR1TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

23/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ SOpen Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

04/01/2024

Công ty TNHH Thundersoft Vietnam

to 2400 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023