Lọc nâng cao
Có 9 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

60 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

19/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training
 • Transportation

19/06/2024

eUP Group

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

14/06/2024

Công ty Cổ phần WGENTECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

16/05/2024

Công ty TNHH SANAKY Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Training

06/03/2024

Công ty TNHH BMBSoft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

05/03/2024

Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng DBPLUS

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2024