Lọc nâng cao
Có 14 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Negaxy

Trên 850 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/11/2022

Công ty Cổ phần TechAsians .,JSC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

31/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/10/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

13/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

Wanaka Farm

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

26/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

Trên 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

Trên 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Trên 650 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/09/2022

Công ty TNHH Mecury Studio

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

03/08/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GOGA

Trên 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

01/08/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Library
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Laptop

27/07/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Văn Hóa Việt

Trên 8 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

14/07/2022