Lọc nâng cao
Có 22 công việc đã tìm thấy

Công ty CP Công nghệ GCenter Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

11/12/2023

Công ty TNHH HORUS PRODUCTIONS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/12/2023

Công ty Cổ phần Everstar Global

Đến 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

20/11/2023

PROXGLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

13/10/2023

PROXGLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

13/10/2023

PROXGLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

13/10/2023

HIGAME Studio

Đến 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

HIGAME Studio

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

Monster Game Studio

14 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

21/08/2023

Công ty CP Công nghệ GCenter Việt Nam

Đến 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

17/08/2023

Công ty TNHH Gear Inc Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/08/2023

Công Ty TNHH CA Advance

Đến 1200 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/08/2023

Công Ty TNHH Senspark

500 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

14/08/2023

Công Ty TNHH Senspark

500 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

11/08/2023

Công Ty TNHH Senspark

1000 - 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

08/08/2023

BHO Media

10 - 30 Triệu VNĐ

Đắk Lắk

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

14/07/2023

BHO Media

10 - 20 Triệu VNĐ

Đắk Lắk

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

14/07/2023

Công ty CP Smartmove Việt Nam

12 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/07/2023

TIGER GAMES

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

04/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

09/06/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/05/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 7 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

17/05/2023