Filter
Have 14 recent jobs found

Công ty Cổ phần Negaxy

Over 850 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/11/2022

Công ty Cổ phần TechAsians .,JSC

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

31/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/10/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

13/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

Wanaka Farm

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

26/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

Over 12 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

Over 12 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Over 650 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/09/2022

Công ty TNHH Mecury Studio

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

03/08/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GOGA

Over 15 Million VNĐ

Hà Nội

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

01/08/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Library
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Laptop

27/07/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Văn Hóa Việt

Over 8 Million VNĐ

Hà Nội

 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

14/07/2022