Lọc nâng cao
Có 10 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đồng Nai, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

18/12/2023

Công ty CP Tập đoàn IVI

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

08/12/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Vouchers

01/12/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023

Công ty TNHH Okxe Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

25/07/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/06/2023