Lọc nâng cao
Có 11 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

17/05/2024

Công ty Cổ phần BẠCH MINH (VEGA)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/04/2024

Công ty TNHH NEXUS ZONE

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards

09/04/2024

Công ty TNHH OSPREY Electronics

700 - 1200 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Vouchers

08/04/2024

Công ty TNHH QUICK Việt nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/03/2024

Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/02/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đồng Nai, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

18/12/2023

Công ty CP Tập đoàn IVI

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

08/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Vouchers

01/12/2023