• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

Công việc chính:

 • Xây dựng hệ thống BNPL (Buy Now Pay Later)
 • Xây dựng/ quản lý tính khả dụng của database, quản lý back-up, migration, SQL tuning, Patch, monitoring, vận hành database theo môi trường Cloud và On-premise để cung cấp dịch vụ ổn định cho người dùng.
 • Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu và đóng góp vào nền tảng công nghệ (mô hình dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, bảng điều khiển và báo cáo ngay lập tức) cũng như cài đặt môi trường phát triển và kiểm thử

Mô tả công việc:

 • Sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu, phòng ngừa lỗi và khắc phục sự cố.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu, quản lý quyền hạn, tiêu chuẩn hóa, quản lý tài khoản.
 • Database tuning, monitoring, cải thiện CSDL.
 • Viết tài liệu hướng dẫn về thiết kế, quy trình, và tiêu chuẩn.
 • Viết các kịch bản giải quyết vấn đề cơ sở dữ liệu, chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu,
 • cũng như lên kế hoạch phục hồi sau sự cố.
 • Thiết kế và tinh chỉnh các lưu trữ thủ tục, hàm, view, trigger, và package.
 • Tạo ra bảng dữ liệu và theo dõi hiệu suất của cơ sở dữ liệu, đồng thời nghiên cứu ứng dụng Big Data để phát hiện vấn đề sớm.
 • Đánh giá và duy trì hệ thống, đồng thời đánh giá nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu. Thực hiện sao lưu/phục hồi và các biện pháp phòng ngừa.

Thái độ làm việc:

 • Cần có tư duy suy nghĩ dưới lập trường của end-user.
 • Tinh thần làm việc tỉ mỉ, linh hoạt.
 • Năng lực phán đoán tốt, thái độ cầu tiến muốn tìm hiểu và sử dụng đa dạng các đề án kỹ thuật.
 • Phản ánh trung thực ý kiến người dùng.
 • Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng vượt qua những hạn chế, lên kế hoạch để nhận định và tránh được các rủi ro.
 • Nổ lực tìm hiểu toàn bộ kĩ thuật hệ thống mạng được yêu cầu theo
 • từng giai đoạn vận hành, quản lý.
 • Tuân thủ quy định về bảo mật, có thái độ kỹ lưỡng trong việc quản lý bảo an.

Yêu cầu công việc

Chuyên môn:

 • DBMS: Oracle, PostgreSQL, Mongo DB.
 • Quản lý tính năng DB, tối ưu hóa SQL, engine parameter.
 • Thiết lập kiến trúc sẵn có và kế hoạch sao lưu theo thời gian khôi phục DB.
 • Trouble Shooting, DB Migration.
 • Đề xuất chuẩn hóa việc quản lý DBMS, quản lý chất lượng.

Kiến thức cần có:

 • Kỹ thuật chuyên môn về Oracle, PostgreSQL, Mongo DB
 • Kiến thức về Database Modeling (Mô hình hóa dữ liệu)
 • SQL Tuning and tool

Công ty TNHH QUICK Việt nam

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  4F IBC Building 1A CongTruong Me Linh St., Dist 1 HCMC, Hồ Chí Minh

Công ty IT của Nhật chuyên cung cấp các giải pháp IT cho các doanh nghiệp, dịch vụ mạng viễn thông,...

Công ty TNHH QUICK Việt nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/03/2024

Công ty TNHH QUICK Việt nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/03/2024

Công ty TNHH QUICK Việt nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/03/2024