Lọc nâng cao
Có 24 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

19/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GEM

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities

07/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GEM

Đến 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

07/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NORTHSTUDIO

7 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Team Activities
 • Training

28/05/2024

Bettamax

Lương thỏa thuận

Hà Nội

14/05/2024

Saigon Technology

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

05/04/2024

PRINCE MARKETS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/04/2024

CMC GLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/03/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN AHIHO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/03/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SMO

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training

14/03/2024

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục PREP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

07/03/2024

Công ty TNHH Okxe Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

06/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

02/02/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH CASK

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

19/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SVTECH VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ASIM (ASIM TELECOM)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

29/11/2023

Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

06/11/2023

Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

06/11/2023

Công ty Cổ phần IKAME Việt Nam

Đến 27 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/11/2023