Filter
Have 26 recent jobs found

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

02/02/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH CASK

Competitive salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

19/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SVTECH VIỆT NAM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ASIM (ASIM TELECOM)

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

29/11/2023

Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

06/11/2023

Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

06/11/2023

Công ty Cổ phần IKAME Việt Nam

to 27 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

25 - 35 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/10/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hà Nội

07/08/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

20 - 35 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

04/08/2023

S3Corp

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

03/08/2023

S3Corp

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

03/08/2023

Công ty TNHH Okxe Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

25/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Hà Nội

19/07/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

Mobifone IT

to 30 Million VNĐ

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

10/07/2023