Lọc nâng cao
Có 15 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ GD Việt Nam

7 - 10 Triệu VNĐ

Cần Thơ

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

17/01/2024

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ GD Việt Nam

7 - 10 Triệu VNĐ

Cần Thơ

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

17/01/2024

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ GD Việt Nam

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

17/01/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

28/11/2023

D41 Solutions

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

17/11/2023

D41 Solutions

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

17/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

03/11/2023

TRUNG TÂM MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

02/10/2023