Lọc nâng cao
Có 72 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

30/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

Lương cạnh tranh

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

3 - 9 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Innotech Vietnam Corporation

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

15 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

KPMG Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/11/2022

Codelight

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

04/11/2022

Codelight

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

04/11/2022

Codelight

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

04/11/2022

Công ty TNHH phần mềm TECHNIXO

15 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/11/2022

Công ty TNHH phần mềm TECHNIXO

700 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/11/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Synodus

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Laptop
 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Library
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Canteen

24/08/2022

Wanaka Farm

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

26/09/2022