Lọc nâng cao
Có 12 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH MYSTIC GAME STUDIO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMEE

10 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

10/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMEE

10 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Transportation
 • Travel Opportunities

10/05/2024

Dreams Quest

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Kindergarten
 • Team Activities

09/05/2024

Dreams Quest

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Kindergarten
 • Team Activities

09/05/2024

CÔNG TY TNHH NTADA

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

06/05/2024

Công ty TNHH Công nghệ Onetap Việt Nam

13 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/05/2024

Công ty CP GAPU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/04/2024

Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng NATA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

29/03/2024

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ ĐẠI QUỐC VIỆT

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Laptop
 • Library
 • Training

18/03/2024

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty TNHH Phần mềm Tin học Điện tử tích hợp - ELISOFT

800 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

07/11/2023