Filter
Have 17 recent jobs found

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

to 3000 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/12/2023

Công ty CP GAPU

40 - 50 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/12/2023

Công ty CP GAPU

to 40 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/12/2023

Công ty CP GAPU

12 - 18 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/12/2023

Công ty TNHH Phần mềm Tin học Điện tử tích hợp - ELISOFT

800 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

07/11/2023

HIGAME Studio

to 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

HIGAME Studio

to 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

Công Ty TNHH Puzzle Studio

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

Công Ty TNHH Puzzle Studio

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

22/08/2023

Monster Game Studio

14 - 35 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

21/08/2023

Công ty Cổ phần Elofun Entertainment

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

16/08/2023

Công Ty TNHH CA Advance

to 1200 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/08/2023

Công Ty TNHH Senspark

500 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

11/08/2023

Công ty TNHH Công nghệ EZLABS

to 22 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

02/08/2023

NOTA Game Studio - Công ty cổ phần công nghệ Nota Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities

25/07/2023

Meta Mars Studio

10 - 15 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

01/06/2023