Phúc lợi dành cho bạn

 • Bonus gifts on holidays and birthdays

 • Welfare regimes according to state regulations

Mô tả công việc

Job Description:

As a Tagging Engineer, you will be responsible for implementing and managing digital analytics tools, understanding and interpreting website traffic metrics, and ensuring the quality of web analytics data. You will collaborate closely with other team members and report performance metrics to senior management.

 

Key Responsibilities:

 • Implement and manage digital analytics tools such as GA4, GTM, and Adobe Launch DTM.
 • Understand and interpret website traffic metrics including pageviews, sessions, orders placed, and add-to-cart events.
 • Apply estimation methodologies and adhere to quality processes.
 • Utilize knowledge of analytics and digital marketing to enhance data accuracy and insight generation.
 • Use tools like Omnibug for testing web analytics implementations.
 • Conduct web-based application testing.
 • Apply knowledge of HTML and JavaScript to tagging and analytics tasks.
 • Utilize JIRA for task management and defect tracking.
 • Manage the defect workflow from identification to closure, ensuring proactive tracking of bugs.
 • Test applications independently, ensuring high quality and accuracy of analytics implementations.
 • Maintain intermediate-level Excel skills for data analysis and reporting.
 • Collaborate daily with team members to ensure seamless workflow and communication.
 • Report performance metrics across all domains to senior management.

Yêu cầu công việc

Key Responsibilities:

 • Implement and manage digital analytics tools such as GA4, GTM, and Adobe Launch DTM.
 • Understand and interpret website traffic metrics including pageviews, sessions, orders placed, and add-to-cart events.
 • Apply estimation methodologies and adhere to quality processes.
 • Utilize knowledge of analytics and digital marketing to enhance data accuracy and insight generation.
 • Use tools like Omnibug for testing web analytics implementations.
 • Conduct web-based application testing.
 • Apply knowledge of HTML and JavaScript to tagging and analytics tasks.
 • Utilize JIRA for task management and defect tracking.
 • Manage the defect workflow from identification to closure, ensuring proactive tracking of bugs.
 • Test applications independently, ensuring high quality and accuracy of analytics implementations.
 • Maintain intermediate-level Excel skills for data analysis and reporting.
 • Collaborate daily with team members to ensure seamless workflow and communication.
 • Report performance metrics across all domains to senior management.

 

Required Skillset:

(1) Necessary to have

 • Basic knowledge of digital analytics tools such as GA4, GTM, and Adobe Launch DTM.
 • Understanding of website traffic metrics like pageviews, sessions, orders placed, and add-to-cart events.
 • Knowledge of estimation methodologies and quality processes.
 • Proficiency in analytics and digital marketing concepts.
 • Experience in defect workflow management, from identification to closure.
 • Excellent communication skills.
 • Ability to test applications independently.
 • Proactive in tracking bugs raised to closure.
 • Experience in collaborating with team members and reporting to senior management.

(2) Preferred to have

 • Experience with tools like Omnibug for testing web analytics.
 • Experience in web-based application testing.
 • Knowledge of HTML and JavaScript.
 • Working knowledge of JIRA.
 • Intermediate-level Excel skills.

CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VN TECHNOLOGIES SERVICES

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam Concentrix Services là một công ty hàng đầu thế giới của Mỹ trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng có mặt ở trên 44 quốc gia với tổng số nhân sự lên tới trên 250.000 nhân viên. Với sứ mệnh luôn chú trọng con người là nhân tố chủ lực, chính điều này đã trở thành một trong các yếu tố quan trọng giúp chúng tôi chiến thắng với giải thưởng cao quý và uy tín ” Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020″ – Được bình chọn bởi Tạp chí HR Asia – Là một trong những ấn phẩm hàng đầu Châu Á dành cho Hiệp hội Nhân sự.