• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

Cải tiến hệ thống thông tin/ Improve information system
Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu hóa hệ thống bao gồm: Research, propose and implement system building, maintenance, administration and optimization including:
- Hệ thống máy chủ/Server
- Máy quay an ninh/Camera (CCTV)
- Kiểm soát truy cập/Access Control
- Mạng LAN/LAN network
- Phần mềm, phần cứng/Software, hardware
- Nghiên cứu chiến lược công nghệ mới và thực hiện các giải pháp khi xảy ra xự cố/ Research new technology strategy and implement solutions when problems occur
- ERPsystem operation of manufacturing

Quản lý hệ thống/ System management

- Cấu hình và quản lý cấu hình máy chủ (Server): mạng dữ liệu, cơ sở dữ liệu, sao lưu dự trữ, DNS (hệ thống phân giải tên miền), DHCP (giao thức cấp phát địa chỉ mạng), thiết lập và duy trì các dịch vụ liên quan khác. 

Configure and manage server configuration: Website, Database, Backup, DNS (Domain Name Server), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), set up and maintain other related services

- Cấu hình và quản lý cấu hình các thiết bị mạng trung tâm: Core Switch, Switch, Router, Firewall, Modem, Accesspoint (wireless), …

Configure and manage the configuration of central network devices: Core Switch, Switch, Router, Firewall, Modem, Accesspoint (wireless), ...

- Theo dõi tình trạng nguồn điện và điều kiện môi trường cung cấp cho phòng máy chủ, cấu hình và quản lý cấu hình UPS (hệ thống điện dự phòng).
Follow power supply status and environmental conditions for server rooms, configure and manage UPS (uninterrupted power system)

- Các sự cố về kết nối: đường truyền, cáp của hệ thống mạng, làm việc với ISP (nhà cung cấp dịch vụ mạng): VDC, VNPT.

Connection problems: transmission line, network cable, working with ISP (Internet services provider): VDC, VNPT.

Quản trị hệ thống mạng (Network management)

-  Xem xét và điều chỉnh lưu lượng thông tin truyền tải thích hợp./Consider and adjust information flow suitably

-  Phân quyền và kiểm soát truy cập hệ thống mạng cho các người dùng./Decentralize and control network access for users.

-  Cài đặt, cấu hình và vận hành các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (database management system): MySQL, SQL server, .../Install, configure and operate database management systems: MySQL, SQL server, etc.

- Cài đặt, cấu hình và vận hành các công cụ phục vụ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu./Install, configure and operate tools for the database management system.

- Tiến hành cập nhật, chỉnh sửa, sao lưu với cơ sở dữ liệu của các trang mạng, cơ sở dữ liệu của các phòng ban, phần mềm nhân sự, quy trình GSD, … Update, edit, backup with database of website, database of departments, HR software, GSD, ...

-  Bảo mật tường lửa. /Firewall security

Quản trị cơ sở dữ liệu/  Database Administrator

-  Bảo mật các máy chủ mạng, cơ sở dữ liệu, DNS, sao lưu dữ liệu, bảo mật của người dùng, các phần mềm diệt virus, ... /  Security of network servers, Database, DNS, Backup, user security, antivirus software, ...

- Bảo đảm kết nối mạng luôn trong tình trạng an toàn, bảo mật, thông suốt và hoạt động hiệu quả.
Make sure that the internet connection is always in a safe, secure, smooth and efficient state

- Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng của các máy trạm (client), máy chủ, tổng đài, hệ thống điện dự phòng, máy in…
Receive requests and handle problems during using software, operating computers, hardware systems of workstations (clients), servers, switches, UPS, Printer, etc

Quản trị an ninh mạng IT security management

Theo dõi và khắc phục sửa chữa hệ thống camera, quản lý truy cập dữ liệu,…
Follow and fix camera system, access control, etc

-  Xác định vấn đề phát sinh để khắc phục kịp thời
Identify arising problems to solve in time
Hệ thống ERP vận hành/ ERP operation

- Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin. Từ đó xử lý, khắc phục và đề xuất hướng phòng ngừa.
Synthesize statistics, risks and errors in the information technology system. Then, handle, overcome and suggest preventive directions

Đảm bảo các sự cố phát sinh được xử lý kịp thời / Ensure arising problems are solved in time

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, etc. về quản lý thiết bị, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng IT; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
Develop processes, policy, regulations, etc. on equipment and professional management in the IT responsibility; evaluate the effectiveness of these processes and regulations in order to continuously improve and help company operational efficiency.

-  Xây dựng tài liệu cho việc sử dụng, đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phầm mềm ứng dụng cho cán bộ nhân viên trong công ty.
Develop documents for using, training and guiding the use of application software for employees in the company

- Cập nhật các rủi ro liên quan đến an ninh thông tin.
Update risks related to information security.

Thực hiện Báo cáo đúng hạn và chính xác / Report on time and accurately

-  Theo dõi, quản lý và thẩm định kết quả công việc.
Follow, manage and evaluate work results.
- Duy trì, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và bảo mật.
Maintain and ensure a safe and secure working environment.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm toán hệ thống công nghệ đã thực hiện

Regularly check and audit the implemented technology system

Thời gian làm việc: 

07h30 – 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6)
07h30 – 17h30 (from Monday to Friday)

 

Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm chuyên môn (Professional experiences)

3 năm làm việc trở lên tại vị trí tương đương
3-year experience or more at the same position – IT Leader

Trình độ chuyên môn (Professional qualifications)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin trở lên.
Graduated from University, major in Information Technology or higher education

Kỹ năng ngoại ngữ (Languages skill)

04 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết
04 skills: Listening – Speaking – Reading - Writing

Kỹ năng tin học (Computer skill)

Các chứng chỉ tin học: MCSA, MCSE, CCNA, CCNP. Proficiency level: MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), MCSE (Microsoft Certified Systems Engineering), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), Network System, Windows Server, Linux, Mail
Exchange, Cisco, Firewall, VPN, Anti-Virus prevention… SQL Server, JAVA, HTML, JSP, PHP, SAP B1, Oracle ERP system

Phẩm chất cá nhân & Thái độ (Individual qualities & Attitude)

 • Có trách nhiệm (Responsibility)
 • Chính trực, nhiệt tình công tác (Integrity, enthusiastic work)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Tôn trọng & tin tưởng (Respect & trust)
 • Hợp tác & tương tác (Collaborate & Interact)

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ AUSTGROW VIỆT NAM

 • Quy mô công ty:
  20 - 49
 • Địa chỉ:
  Đồng Nai

Công Ty TNHH Tập Đoàn Quốc Tế Austgrow Việt Nam là điểm đến hàng đầu của bạn về các sản phẩm may mặc liền mạch tiên tiến, được chế tạo bởi Santoni, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ liền mạch. Đội ngũ lành nghề của chúng tôi gồm hơn 400 cộng sự trong bộ phận liền mạch có thể sản xuất ấn tượng 10.000 mét vuông và 2 triệu sản phẩm may mặc thành phẩm hàng tháng. Khám phá nhiều loại sản phẩm của chúng tôi, bao gồm đồ lót, áo khoác ngoài, đồ thể thao, quần áo định hình và đồ bơi.