Lọc nâng cao
Có 58 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Đầu tư VIÊN NGỌC MỚI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2024

Công ty Cổ phần Tương lai NextX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Transportation

04/04/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ HOSTVN

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

04/04/2024

Công ty Cổ phần TechLead

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

02/04/2024

Công ty Đậu phộng TÂN TÂN

Lương thỏa thuận

Bình Dương

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Training

01/04/2024

Công ty TNHH Công nghệ Nhận thức máy HORUS AI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty Cổ phần MIDOMAX Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Training
 • Travel Opportunities

28/03/2024

Công ty Cổ phần TS24

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

27/03/2024

Công ty Cổ phần Đào tạo Ứng dụng Aprotrain

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

27/03/2024

CÔNG TY TNHH ETRON VIETNAM TECHNOLOGIES

10 - 15 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan

26/03/2024

CÔNG TY TNHH SKY DRAGON VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hải Dương

 • Awards

26/03/2024

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

26/03/2024

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Điện tử BÌNH ANH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

21/03/2024

Prime Commerce Asia

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

20/03/2024

Công ty Cổ phần HOSCO Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training

20/03/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ AMELA Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/03/2024

ORGware Technologies Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

19/03/2024

Công ty TNHH NODEFLAIR Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/03/2024

Công ty TNHH AEON Delight Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH Cảng container Quốc tế HATECO

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Transportation

11/03/2024

Công ty TNHH VIRTUOS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

08/03/2024

Công ty Cổ phần Giáo Dục REGAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Vouchers

01/03/2024

Công ty TNHH GLORY Software VietNam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/02/2024

Công TNHH Công nghệ Bất động sản REVER

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

29/01/2024

Công TNHH Công nghệ Bất động sản REVER

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

29/01/2024

Công ty TNHH SMYOU

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/01/2024

Công ty Cổ phần phân phối Công nghệ Quang Dũng – Chi nhánh miền Bắc (QD.TEK)

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

12/01/2024