SEARCH RESUME USER GUIDELINE ON HR1TECH.COM FOR EMPLOYER

04/07/22 11:14

A. SIGN UP AND SIGN UP

 Step 1: Access this link https://hr1tech.com/vi/employer

 

Step 2: Choose your language (Tiếng Việt / English)

Step 3: Click SIGN UP at the top right corner. Or SIGN IN if you already have an account.

Step 4 Fill all the required information, then click “SIGN UP”

 

B. SEARCH RESUME

Step 1: After signing up the account, click “SEARCH CANDIDATES UNDER “MY HR1TECH”

After clicking “SEARCH CANDIDATES”, the new Resume Search page will be displayed as below.

 • The top filter is the basic filter including search bar, location & industry
 • On the left side is the panel for advanced filter table. Employers can select different criteria (Detail below) to see only the most matching candidates for their needs

 

Step 2: Input criteria for advanced search

 

 • Industry: Filter candidate’s industry results in accordance with the employer's requirements. You can choose up 3 industries
 • Location: Filter candidate’s location results in accordance with the employer's requirements. You can choose up 3 locations
 • Degree: Filter the qualification results that the employer wants the candidate to have
 • Last updated: Filter resume results in accordance with the last time updated by candidates from the time range chosen to the current
 • Language: Filter language results that the employer wants the candidate to have
 • Level: Filter language level results that the employer wants the candidate to have
 • Career level: Filter job level results that the employer wants the candidate to have
 • Experience: Filter experience results that the employer wants the candidate to have. From (minimum years) and To (maximum years)
 • Gender: Filter candidate’s gender results
 • Salary: Filter salary results that the candidate expected
 • Age: Filter candidate’s age results. From (minimum years) and To (maximum years)

 

C. HOW TO SEARCH WITH KEYWORDS

Enter a search keyword, the search results will include all candidate’s resumes containing any words in your search keywords, in any order and displayed according to the time updated.

 • In the total candidate resumes, search keywords will be highlighted as shown below. Example keyword "Automation".
 • Search results will prioritize showing candidate resumes containing search terms appearing first in: Position title, skill, nearest company and candidate name; The search terms in the resume content will show up next.
 • The results are displayed by default according to the descending relevance, employers can view according to the candidate's access time.
 • The system will record your last 3 search keywords.
 • Each page displays up to 15 candidate resumes. You can also scroll to other pages at the bottom of the results list.

 

Besides, search bar will auto-suggest relative keywords when employer click to the bar

 

Advanced Search

Use search operators and symbols: “Quotes”, (Bracket), AND, OR in your search term, which helps to limit, broaden, or define your search and leads to suitable results in accordance with employer’s requirements

 

1. AND and OR

AND helps to broaden your search criteria

Example: Business Development AND Sales (return resumes containing both Business Development and Sales)

OR helps to define between each word if you want to search for individual words

Example: Business Development OR Sales (return resumes containing Business Development or Sales)

Combination of AND OR

Example: Account OR Business Development AND Sales (return resumes containing Account or Business Development, Sales)

NotesAND and OR must be capitalized. If they are written in the normal, they will defined as the keywords to search

The number of AND or OR in each search term: 2 AND - 1 OR

 

2. Combine (Brackets) in search term

(A OR B) AND C

Example: (Java OR PHP) AND Developer (return resumes containing PHP Developer or JAVA Developer)

Notes: The number of AND or OR in each search term: 2 AND - 1 OR

 

3. Search for an exact word or phrase with “Quotes”

“Quotes” helps to search for a specific phrase

Example: “Operation Director” (return resumes containing exact “Operation Director”)

Combine AND, OR, “Quotes” to help to search exactly what you’re looking for

Example: "Digital Marketing" AND SEO (return resumes containing exact “Digital Marketing” and SEO or keywords that are similar with SEO)

NotesWhen using “Quotes” or (Brackets) remember to end with a closing bracket or quote mark. If your search result is “Digital Marketing” or (Digital Marketing, search engine will not understand your search term.

 


For any further questions, please contact:

WEBSITE:       www.hr1tech.com

HOTLINE:        0908 645 068

Email:              info@hr1tech.com

Facebook:       www.facebook.com/hr1tech

LinkedIn:         https://www.linkedin.com/company/hr1-tech


 

 

HR1 TECH- NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tìm việc và tuyển dụng ngành IT HR1Tech.com

Tìm việc và tuyển dụng HR1Jobs.com

Việt Nam: Mở ra cơ hội việc làm và tiềm năng ngành Công nghệ thông tin

Chiến lược Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông đến năm 2025 của Chính phủ Việt Nam đã tạo ra một tầm nhìn đầy hứa hẹn cho sự...

AI Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Tuyển Dụng Như Thế Nào

Vậy trí tuệ nhân tạo đang tác động đến hoạt động tuyển dụng hiện nay như thế nào, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây?

CẬP NHẬT SỐ LIỆU MỚI NHẤT 4/2023 VỀ NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

Tìm nguồn thông tin ứng viên trên mạng xã hội luôn là một bài toán đau đầu cho các bạn IT recruiter. Cùng HR1Tech cập nhật với các nền...

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, NÂNG CAO MỨC SỐNG CÔNG NHÂN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

Generative AI is on its way to HR: Keep an eye out for these impact areas in the near future.

Employees may constantly improve their skills with the use of tools like TalentGuard's WorkforceGPT, which uses ChatGPT's API to keep...

Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH...