CANDIDATES MANAGEMENT GUIDELINES ON HR1TECH.COM FOR RECRUITERS

30/06/22 07:11

A. LOGIN 

Step 1: Access this link https://hr1tech.com/vi/employer

 

Step 2: Choose your language (Tiếng Việt / English)

Step 3: Click SIGN UP at the top right corner.

Or SIGN IN if you already have an account.

Bước 4: Fill all the required information, then click “SIGN UP”

 

B. TRACKING CANDIDATES APPLYING FOR EACH POSITION

Step 1: After logging in to your account, select “JOB(S) OPEN” under the “MANAGE JOB POSTINGS” section. Then, select the number of applied Profiles in the right corner.

 

Step 2: The new candidate tracking page will be displayed as below

 

The upper part will display the information about the vacancies and filter to support the search. The expanded filter will have the following fields of information:

 

 • Keywords: Enter keywords to search (Candidate name or Position name)

 • Time: Candidate's application time

Step 3: Update Candidate's status for management.

For Candidates who have just applied, when Employer have not changed candiatde to other statuses, they will be updated as “New”

 

Other status includes:

 

These statuses will be summed up into 4 main statuses:

 • New: When “New” status is selected

 • In Processing: When "Shortlisted / Submitted / Interview round 1, 2, 3 / Final interview / Offered" status is selected

 • Hired: When "Hired/ On Boarding / Probation passed" status is selected

 • Drop: When “Drop” status is selected

The number of Candidates updating the main status will be aggregated to the top of the page as shown below.

 

Step 4: Add notes for each Candidate.

To add a note, select the icon or the "..." to display more as shown below

 

After selecting, the note box will appear. The limit of character is 500. Input the note and select “Save”

To review the note history for each Candidate, select “Notes” as shown below

 

Step 5: Send email to the Candidate. Employers can send email each Candidate or many Candidates at the same time, select the "Send Email" button as shown below.

 

Select the Candidates that Employer want to send the email, the screen will display the mailbox as follows. Input the content, subject and select "Send"

 

In addition, Employers can review the email history.

 

Step 6: Export the Candidate Management report.

Choose Candidates or all, select “Export to Excel” to download the report

 

C. FOLLOWING THE RECRUITMENT CANDIDATES

Step 1: After logging in to your account, select “RESUMES BY JOBS” under “CANDIDATE MANAGEMENT”. This section will view the full list of Candidates who have applied for different positions that the Employer has posted.

Information displays each Candidate will include:

 • Name of applicant
 • Position applied
 • Candidate's Status

The expanded filter will have the following fields of information:

 

 • Keywords: Enter keywords to search (Candidate name or Position name)
 • Time: Candidate's application time

Step 2: Review the notes history & Export Candidate report

Select “Notes” to review the note history

Tick Candidate, then select “Export to Excel” to download the report


For any further questions, please contact:

WEBSITE:       www.hr1tech.com

HOTLINE:       0908 645 068

Email:              info@hr1tech.com

Facebook:       www.facebook.com/hr1tech

LinkedIn:         www.linkedin.com/company/hr1tech


 

HR1 TECH- NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tìm việc và tuyển dụng ngành IT HR1Tech.com

Tìm việc và tuyển dụng HR1Jobs.com

Lễ Kí Kết Đối Tác Chiến Lược

12/09/2022, Trung tâm Đào tạo & Tư vấn BAC cùng Công ty Cổ phần Công nghệ HR1 TECH - nền tảng cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự trong...

ỨNG DỤNG AI TRONG TUYỂN DỤNG KHÁC BIỆT THẾ NÀO?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành yếu tố không thể thiếu trong các khía cạnh cuộc sống, bao gồm cả lĩnh vực tuyển dụng việc làm....

TÌNH YÊU và TUYỂN DỤNG

Có người nói ngồi im tình yêu sẽ tới mà lại chẳng nói ngồi bao lâu thì “crush” sẽ đến bên mình. Có người may mắn thì nửa kia đến nhanh...

HƯỚNG DẪN SỬ SEARCH RESUME TRANG HR1TECH.COM CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Với mong muốn giúp các Nhà tuyển dụng có thể sử dụng các dịch vụ của HR1TECH một cách dễ dàng, chúng tôi gửi tới Nhà tuyển dụng bài viết...

Tìm hiểu xu hướng tuyển dụng IT trong thời gian tháng tới.

Tình hình tuyển dụng đang trải qua nhiều thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp đang đối mặt với sự biến động của thị trường và các yếu tố khác...

Hành vi dùng mạng xã hội của gen Z

Nghiên cứu cho thấy rằng, thế hệ Gen Z sẽ chiếm 27% lực lượng lao động vào năm 2025. Vậy đứng trên phương diện là những nhà tuyển dụng,...