Lọc nâng cao
Có 65 công việc đã tìm thấy

S3Corp

Đến 1800 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/10/2022

Thu Do Multimedia

Đến 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

26/08/2022

Khách Hàng HR1Tech

Đến 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Training
 • Travel Opportunities

22/11/2022

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

10/08/2022

Công ty TNHH P.A Việt Nam

10 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/09/2022

Amaisoft JSC

Đến 1000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

18/07/2022

BZOTech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

16/11/2022

Global Entertainment Inc mm

500 - 100 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Awards

15/08/2022

Dolphin Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

06/09/2022

BAP Software

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

22/04/2022

Công ty TNHH NeoLab Việt Nam

700 - 1800 USD

Đà Nẵng

 • Kindergarten
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Library
 • Mobile
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Training
 • Canteen

01/08/2022

Gumi Vietnam JSC

800 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Canteen
 • Library

17/08/2022

Prep.vn

16 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/09/2022

Anh Ngữ Ms Hoa

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Training

22/07/2022

Công Ty Phần Mềm & Giải Pháp Trực Tuyến AEGONA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Team Activities
 • Training

14/04/2022

Ecomobi

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Canteen
 • Training
 • Team Activities
 • Bonus

19/05/2022

HR1 Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/11/2022