Phúc lợi dành cho bạn

 • Salary increase/Bonus, 13th-month salary

 • Have annual holidays and social insurance according to Vietnamese Government regulations, Company health checkup

 • Training courses

 • Team Building

Mô tả công việc

 • Write clean and maintainable code using engineering best practices (unit testing, CI/CD, design patterns, etc.)
 • Share knowledge to other team members, make the most of knowledge built by other team members.
 • Troubleshoot performance, scale, object clustering issue for integration solutions and debugging. 
 • At least 1 year in PHP Programming.
 • Basic knowledge in OOP and Design Pattern.
 • Experience in PHP frameworks (Laravel, Symfony)
 • Experience with SQL (ideally MySQL) (Nice to have)
 • Knowledge of HTML5/CSS, ECMA-6.

Yêu cầu công việc

 • Willing to learn and apply a new technique in works.  
 • Have responsible for work, ability to work independently and teamwork.
 • Basically communicate (speaking, listening) in English.

Công ty Cổ phần CPM Việt Nam

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Tầng 12, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.cpm-vietnam.com

Công ty CP CPM Việt Nam ( England Based) – Field Marketing & Retail Services Agency, là một công ty đa quốc gia và là thành viên của tập đoàn Omnicom (http://www.omnicomgroup.com), là nhà cung cấp hàng đầu ở Việtnam về các dịch vụ quản lý kênh phân phối và channel marketing, bao gồm các lĩnh vực:

- Dữ liệu kênh phân phối (Retail Database Management)

- Phát triển kênh phân phối (New Channel Development).

- Phát mẫu sản phẩm (Retail Channel sampling)

- Đánh giá bán lẻ ( Retail Audit)

- Trưng bày hỗ trợ bán lẻ (Retail Merchandising).

- Khách hàng bí ẩn (Mystery Shopper)

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi (Sales Promotion)

- Nhà phân phối (Distribution)

- Quản lý đội ngũ bán hàng ( Sales Force management)

 

 

 

 

Công ty Cổ phần CPM Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2024