Lọc nâng cao
Có 14 công việc đã tìm thấy

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

13/02/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

Trên 22 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

21/12/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&H Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/09/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/09/2022

Techupcorp

Trên 8 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

06/09/2022

TP Entertainment

Trên 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

31/08/2022

BrickMate Group Vietnam

Trên 700 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Awards
 • Kindergarten
 • Team Activities

25/08/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

12/08/2022

HIVELAB VINA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Paid Leave
 • Transportation
 • Bonus

12/07/2022