Lọc nâng cao
Có 15 công việc đã tìm thấy

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 2000 USD

Đà Nẵng

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Transportation

09/08/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

28/12/2021

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

16/11/2022

Panasonic Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

31/10/2022

GKIM Digital

500 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022