Lọc nâng cao
Có 12 công việc đã tìm thấy

AMELA Technology

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

25/07/2023

Công ty TNHH Beetsoft

35 - 60 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

06/06/2023

Công ty CP Công Nghệ Titan

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Lâm Đồng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

17/08/2023

Công ty TNHH Live Payments

1300 - 1800 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

27/10/2023

Công ty CP CNTT Đông Nam Á (SEATECH., JSC)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

16/08/2023

Công ty CP Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Đến 27 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/07/2023