Lọc nâng cao
Có 18 công việc đã tìm thấy

Aladin Technology

20 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/03/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Laptop
 • Travel Opportunities

21/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐÀO TẠO BAC

5 - 7 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐÀO TẠO BAC

5 - 7 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

Âu Việt Soft

10 - 23 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/02/2023

VTC Telecom

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

12/01/2023

HR1 TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Transportation
 • Travel Opportunities

05/01/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

19/12/2022

BZOTech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

21/11/2022

Got It Vietnam

Trên 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Công ty Cổ phần Negaxy

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

16/11/2022

Amigo Technologies JSC

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

16/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

13/09/2022

HR1 TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Transportation
 • Travel Opportunities

08/09/2022