Lọc nâng cao
Có 21 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí OKVIP

15 - 25 Triệu VNĐ

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus

08/04/2024

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty Đa Quốc Gia The BINARY Holdings

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards

27/03/2024

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty Đa Quốc Gia The BINARY Holdings

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards

27/03/2024

Công ty Đa Quốc Gia The BINARY Holdings

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards

27/03/2024

Công ty Cổ phần PGT SOLUTIONS

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training

21/03/2024

Công ty TNHH SHUEI TRADING Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

20/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus

19/03/2024

HR1TECH

Đến 1600 USD

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

15/03/2024

HR1TECH

Đến 1600 USD

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

15/03/2024

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

01/03/2024

Công ty TNHH Outpost24 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

28/02/2024

Công ty TNHH Công Nghệ CODERPUSH

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

22/02/2024

CleverCards

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

19/02/2024

CleverCards

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

19/02/2024

CleverCards

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Vouchers

19/02/2024

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Trên 57 Triệu VNĐ

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Team Activities

01/12/2023