Lọc nâng cao
Có 7 công việc đã tìm thấy

Công ty CP HELIGATE Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

28/11/2023

CÔNG TY TNHH CITY ASCOM VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/11/2023

Ekoios Technology

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

13/07/2023

Công ty TNHH Beetsoft

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

03/07/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

25/05/2023

VietSoftware International

Lương thỏa thuận

Japan

 • Healthcare Plan

12/05/2023