Filter
Have 26 recent jobs found

VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Training

21/02/2023

Pixta Vietnam

Over 350 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

11/01/2023

Seven System Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Vouchers

04/01/2023

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông Phương Nam

Over 9 Million VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

10/11/2022

Panasonic Vietnam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

31/10/2022

Metan VietNam

Over 9 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities

28/10/2022

Công ty TNHH Trang Trại Bò Sữa CNC Phú Yên

Negotiable salary

Phú Yên

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

17/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

30/09/2022

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Over 10 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/09/2022

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG

Over 7 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Canteen
 • Team Activities

18/08/2022

Vietnam Concentrix Services Company Limited

Over 24,6 Million VNĐ

Toàn quốc

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Team Activities
 • Laptop

08/08/2022

CÔNG TY TNHH SX & TM CÁT THÁI

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Training
 • Canteen
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Bonus

05/08/2022

RFR Pháp Việt

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Canteen

04/08/2022

Vigor Health

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Training

03/08/2022

Công ty TNHH TM An Cát

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

29/07/2022

LIXIL Việt nam

Over 13 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022

TNHH Viễn Thông IPN

Negotiable salary

Hà Nội

 • Team Activities
 • Training
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

26/07/2022

CÔNG TY TNHH HẢI NAM - BÌNH THUẬN

Negotiable salary

Bình Thuận

20/07/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)

Over 14 Million VNĐ

Hà Nội

 • Training
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

18/07/2022

Base.vn

Over 10 Million VNĐ

Hà Nội

 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Bonus
 • Training
 • Library
 • Vouchers

13/07/2022

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Over 9 Million VNĐ

Hà Nội, Hải Phòng

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Bonus

12/07/2022