Lọc nâng cao
Có 9 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Cảng container Quốc tế HATECO

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Transportation

11/03/2024

Công ty TNHH GOSELL Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/02/2024

Công ty CP Thương mại SANTECH

8 - 15 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty CP Thương mại SANTECH

13 - 18 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty CP Thương mại SANTECH

13 - 25 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty CP Thương mại SANTECH

10 - 15 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty CP Thương mại SANTECH

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty TNHH NIPRO PHARMA Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

22/11/2023