Lọc nâng cao
Có 15 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BRAVESTARS

8 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

03/07/2024

CÔNG TY TNHH BORING

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

06/06/2024

Công ty CP GAPU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/04/2024

CÔNG TY TNHH MYSTIC GAME STUDIO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMEE

10 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

10/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMEE

10 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Transportation
 • Travel Opportunities

10/05/2024

Công ty TNHH Công nghệ Onetap Việt Nam

13 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/05/2024

Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng NATA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

29/03/2024

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty CP Công nghệ GCenter Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

11/12/2023

Công ty TNHH HORUS PRODUCTIONS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/12/2023

Công ty Cổ phần Everstar Global

Đến 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

20/11/2023

PROXGLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

13/10/2023

PROXGLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

13/10/2023

PROXGLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

13/10/2023