Lọc nâng cao
Có 12 công việc đã tìm thấy

Công ty CP Đầu tư Công nghệ Truyền thông WIWA TECH

10 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/11/2023

HIGAME Studio

Đến 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

Công Ty TNHH Puzzle Studio

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

Công ty cổ phần Funtap

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/08/2023

Công ty CP Công nghệ GCenter Việt Nam

Đến 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

17/08/2023

Công Ty TNHH Senspark

Đến 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

11/08/2023

Công ty TNHH Công nghệ EZLABS

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

26/07/2023

NOTA Game Studio - Công ty cổ phần công nghệ Nota Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities

25/07/2023

BHO Media

10 - 30 Triệu VNĐ

Đắk Lắk

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

14/07/2023

BHO Media

10 - 20 Triệu VNĐ

Đắk Lắk

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

14/07/2023

TIGER GAMES

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

04/07/2023

Meta Mars Studio

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

01/06/2023