Filter
Have 5 recent jobs found

Công ty TNHH Công nghệ EZLABS

to 30 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Over 8 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

Công ty Cổ phần Weegoon Global

Over 500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/09/2022