Lọc nâng cao
Có 36 công việc đã tìm thấy

Innotech Vietnam Corporation

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Innotech Vietnam Corporation

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

15 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

KPMG Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/11/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty CPDV Trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion)

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/08/2022

Neo Pay

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Kindergarten
 • Team Activities

26/08/2022

Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Kindergarten
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

24/08/2022

Synodus

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Laptop
 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Library
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Canteen

24/08/2022

Novus Fintech

Đến 1300 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Vouchers
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training
 • Team Activities

23/08/2022

Novus Fintech

Đến 1300 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Vouchers
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training
 • Team Activities

23/08/2022