Phúc lợi dành cho bạn

 • Được tham gia chương trình đào tạo, hội thảo tại nước ngoài

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu:

 • Tư vấn, cung cấp thông tin cho Ban Giám đốc về xu hướng công nghệ mới. 
 • Tổ chức hoạt động nghiên cứu xu hướng công nghệ mới, các giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh (kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm tra an ninh, an ninh hạ tầng…), trung tâm dữ liệu (Hệ thống nguồn điện AC/DC, giám sát thông minh …).
 • Đào tạo, chia sẻ công nghệ mới.

2. Hoạt động tư vấn kỹ thuật giai đoạn bán hàng:

 • Chủ trì về các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo dự án 
 • Thiết lập quan hệ, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng, tư vấn, demo và giới thiệu giải pháp tới khách hàng
 • Xây dựng tài liệu giải pháp kỹ thuật cho dự án
 • Xây dựng hồ sơ dự thầu cho dự án

3. Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng:

 • Tổ chức triển khai dự án gồm: kiểm tra hàng, giao hàng/triển khai dự án, đào tạo, nghiệm thu, khắc phục sự cố…..
 • Phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước trong hỗ trợ kỹ thuật.

4. Quản lý quan hệ khách hàng, đối tác theo phân công

 • Quản lý thông tin đối tác, các hãng cung cấp giải pháp, sản phẩm 
 • Phát triển, duy trì quan hệ với khu vực kỹ thuật của khách hàng và nhà cung cấphàng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc ngành tương đương 
 • Kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm presales các dự án cung cấp giải pháp, sản phẩm Viễn thông, Công nghệ thông tin
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án cung cấp giải pháp, sản phẩm Viễn thông, Công nghệ thông tin trong lĩnh vực an ninh và trung tâm dữ liệu
 • Có hiểu biết sâu về công nghệ vô tuyến (Wireless). 
 • Kỹ năng Giao tiếp và xây dựng quan hệ khách hàng
 • Kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới, giải pháp, sản phẩm mới
 • Kỹ năng xây dựng các tài liệu giải pháp kỹ thuật (từ tổng thể tới chi tiết)
 • Kỹ năng Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu, giao tiếp các nội dung liên quan tới kỹ thuật (bắt buộc)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

HR1 Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023