Phúc lợi dành cho bạn

 • 13th Salary + Performance Bonus

 • Coffee and snacks provided

 • Premium healthcare insurance; family medical

 • 4 Stars standard company trip

Mô tả công việc

Development of backend systems (web service APIs: Rest APIs or SOAP APIs, chat system, web applications such as Java/JSP) with the following responsibilities:
•Requirement development: ensure the requirement of the system/project is enough clear andthey are transferred to all members of the team/project via Scrum planning or meetings.
•Design phase: knowledge of database design, system design, and the architecture of the system
•Unit Test (UT) phase.
oApply unit testing framework/library (JUnit, Mockito, TestNG, ….) if the customer requests orthe quality of the project is high.
oEnsure the testing coverage (%) as requested.
•Integration Test (IT): ensure that the whole system (modules, 3rd party) is integrated as thefunctional requirement.

Yêu cầu công việc

Experience in one of the backend programming languages: Scala (preferred), Java or NodeJs.
•Experience with Rest API/web application/standalone application (cron job) programming/debugging.
•Experience in designing and developing backend APIs and services on relational databases suchas Oracle, SQLServer, PostgreSQL, or NoSQL databases such as Couchbase, Elasticsearch,and MongoDB.
•Having experience with microservices architecture, SOA, OOP, design patterns, multi-threadedprogramming/concurrent processing, distributed data architecture design, and algorithms.
•Experience with one of the message queuing technologies such as RabbitMQ, ActiveMQ, OracleAdvance Queue, IBM Message Queue, Apache Kafka, and Redis.
•Familiarity with modern build/deploy pipelines and tools (Jenkin, Docker, Kubernetes).
•KnowLinuxOS (CentOS, Ubuntu) and related tools (SSH tool, terminal usage).
•Familiar with source version control (e.g., GIT, SVN, CVS, TFS, Mercurial, Bitbucket, etc.).
•Have knowledge about UnitTests, TDD.
•Familiar with working processes: Agile/Scrum.
•Work well in teams or groups.
•Proven ability to solve problems creatively.
•Bachelor’s Degree or above in Electronic Engineering, Telecommunication, Computer Science,Computer Engineering, Automation, Information Technology or equivalent.
•Fluent in both written and spoken English.

HR1TECH

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Lầu 12, Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://hr1tech.com/

HR1Tech là thành viên của HR1VietNam Holdings, mang theo sứ mệnh đem lại các giải pháp tuyển dụng hiệu quả, khẳng định vị thế của mình là những đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp và nguồn lực nhân sự trẻ!

HR1Tech là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tìm kiếm và lựa chọn nhân sự cấp cao, nền tảng tuyển dụng trực tuyến và giải pháp nhân sự, tập trung trong lĩnh vực công nghệ. 

Trang web HR1Tech được tích hợp công nghệ AI, thường xuyên được cập nhật nguồn ứng viên cho phép nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất từ cơ sở dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

HR1Tech tự hào là đối tác đáng tin cậy cung cấp giải pháp nhân sự cho lực lượng lao động công nghệ và đa ngành của Khách hàng, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái đa dạng nhằm củng cố mối quan hệ trong tam giác Tuyển Dụng, Phát Triển và Giữ Chân Nhân Tài.

Ngoài ra, HR1Tech tự hào về một văn hóa đề cao giá trị khách hàng, tư duy nguyên lý đầu tiên và năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

HR1TECH

80 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

25/07/2024

HR1TECH

Trên 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

25/07/2024

HR1TECH

Đến 5000 USD

Hồ Chí Minh

24/07/2024

HR1TECH

14 - 17 Triệu VNĐ

Tây Ninh

16/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

2000 - 2800 USD

Hà Nội

12/07/2024

HR1TECH

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

11/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1600 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024