Phúc lợi dành cho bạn

 • Birthday gifts for employees, gratitude gifts (for families) on employee’s birthday

 • Training in software development, programming languages, process of quality management

 • Very good healthcare program (Bảo Việt HealthCare). Employees can have medical care and treatment at almost big hospitals in Hanoi with best services.

 • Annual performance review for salary raise and promotion and depending on ability and results

Mô tả công việc

 • Being trained for 2-3 months.
 • Become an official employee, participate in software development projects of company after training.
 • Working as required by Team leader.

Benefits:

 • Attractive salary for fresher developer
 • Training in software development, programming languages, process of quality management,
 • Birthday gifts for employees, gratitude gifts (for families) on employee’s birthday
 • Pay all kinds of insurance according to the provisions of Labor Law
 • Very good healthcare program (Bảo Việt HealthCare). Employees can have medical care and treatment at almost big hospitals in Hanoi with best services.
 • The State statutory holidays and collective activities organized by the Company (team building events, summer vacation, volunteer…).
 • Happy time: 30 minutes per day
 • 01 paid leave day per month
 • Sponsor for 100% exam cost of international certificates related to work
 • Participating English class, technical skills, soft skills courses organised by company
 • Annual performance review for salary raise and promotion and depending on ability and results
 • Young and enthusiastic working environment

Yêu cầu công việc

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Mathematics, Software, or related field of study: or equivalent education, training & experience
 • No experience is required. On the job training will be provided
 • Knowledge of C#, Javascript, ASP.NET MVC or VB.NET Winform.
 • Knowledge of Database: MS SQL Server (can design and optimize is an advantage).
 • Good at logical thinking
 • Fast learning ability, quick adaptability to job demand
 • Ability to research new technical knowledge
 • Independent working and teamwork as well

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  7th Floor, Hoang Ngoc Building, no.4 alley 82 Dich Vong Hau street, Cau Giay district, HN, Hà Nội
 • Website:
  https://evotek.vn/

Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam được ra đời vào ngày 15 tháng 8 năm 2018 với sứ mệnh cung cấp các giải pháp công nghệ phần mềm thông minh cho các Doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị công… đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối cộng đồng trên internet, các hệ thống website, dịch vụ liên quan đến website, các hệ thống trong lĩnh vực thương mại điện tử, chính phủ điện tử. 

EVOTEK luôn hướng tới xây dựng một môi trường hợp tác, tin cậy và cởi mở trong công việc hằng ngày cho từng cán bộ nhân viên, nhóm dự án, phòng ban chức năng. Chúng tôi tin tưởng rằng với với năng lực và hoài bão của tuổi trẻ, bạn sẽ hoàn toàn phù hợp với môi trường làm việc nơi đây.