Mô tả công việc

1. Hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình bán hàng

 • Tư vấn cho Ban giám đốc và đội ngũ bán hàng trong việc phân tích/đánh giá các xu hướng, sản phẩm/giải pháp công nghệ mới
 • Chủ trì việc tư vấn giải pháp kỹ thuật phụ trách cho công tác bán hàng bao gồm các nhiệm vụ:
 •     Tham gia tìm hiểu, phân tích yêu cầu khách hàng về mặt kỹ thuật.
 •     Tìm kiếm giải pháp, xây dựng phương án kỹ thuật
 •     Thuyết trình giới thiệu thiết bị, giải pháp, công nghệ
 •  Dựng bản đề xuất kỹ thuật (proposal) cho sản phẩm phụ trách
 •  Dựng các tài liệu phục vụ cho các dự án/thầu như: Báo giá, Giải pháp kỹ thuật, Tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Tài liệu kỹ thuật tham chiếu và các tài liệu liên quan khác.
 • Thực hiện demo thiết bị cho khách hàng: hỗ trợ demo trong các workshop, chủ trì demo và thử nghiệm tại khách hàng trước và trong thầu
 • Thực hiện đàm phán yêu cầu kỹ thuật trong quá trình đàm phán hợp đồng
 • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng và đối tác nước ngoài (khối kĩ thuật)

2. Bàn giao, đào tạo, nghiệm thu dự án

 • Triển khai giao hàng, đào tạo, nghiệm thu hàng hóa; thu hồi các biên bản bàn giao, đào tạo, nghiệm thu đúng thời hạn.
 • Tham gia khắc phục lỗi kỹ thuật thiết bị, phần mềm của nhà sản xuất trong quá trình bàn giao, nghiệm thu

3. Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng

 • Chủ trì và làm việc với các hãng trong việc bảo hành, cập nhật phần mềm, trạng thái lỗi…
 • Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng khác như: hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng, khắc phục sự cố
 • Tham gia chăm sóc khách hàng sau bán hàng: lấy phản hồi của khách hàng về kỹ thuật, chất lượng hỗ trợ sau bán hàng

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử-Viễn thông hoặc ngành liên quan
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
 • Khả năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin 
 • Kỹ năng xây dựng các tài liệu giải pháp kỹ thuật (từ tổng thể tới chi tiết)
 • Trình bày: có khả năng xây dựng nội dung và trình bày tốt các giải pháp kỹ thuật.
 • Giao tiếp: mạch lạc, bằng ngôn ngữ nói, viết và qua điện thoại.
 • Tiếng Anh: đọc, viết và trao đổi với đối tác nước ngoài (bắt buộc)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

HR1 Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023