Phúc lợi dành cho bạn

 • Reviewing salary twice a yearReviewing salary twice a year

 • Insurance with full salary, Probation with full salary, Bonus twice a year

 • Gifts for special occasions (Mid-Autumn Festival, Lunar New Year

 • Social Insurance based on Labor Vietnamese, Regular Health Check-up

 • Providing devices for work (MacBook, Dell monitor

 • Tea and cake parties on special occasions (8/3, 20/10, etc.)

 • Teambuilding, Company Trip, Year End Party, Birthday Bonus

 • Lucky money on Lunar new year

Mô tả công việc

Address: 8th floor, 19 Cao Thang, District 3, Ho Chi Minh City

Team size: 6

Working time: 8h – 17h, Mon – Friday

Job Overview

 • As one development team, 5 engineers, 1 Japanese web director, and 1 BrSE work together to proceed with the project. Engineers cooperate with BrSE on developing websites and web-products.
 • Rapidly prototype and implement scalable, reliable, and maintainable websites and applications using TypeScript, JavaScript, and other web development technologies.

Yêu cầu công việc

 • 3-4 years of experience in front-end application development with proficiency in writing optimized JavaScript (ES5 &ES6).
 • Be meticulous about perfect pixel
 • Experience building browser-based applications using TypeScript, JavaScript, Vue, Preact/React, Redux.
 • Familiar with pre-processing languages such as LESS/SASS/SCSS, Stylus, and PostCSS
 • Experience using version control tools such as GIT
 • Knowledge and experience with using Restful API
 • Can speak English

bitA Viet Nam

 • Quy mô công ty:
  Ít hơn 10
 • Địa chỉ:
  19 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://bita.jp/

bitA là Công ty IT có Trụ sở chính tại Nhật Bản đã phát triển hơn 10 năm kể từ khi thành lập.

Với tình hình khan hiếm nguồn nhân lực IT tại Nhật Bản, bitA đang hướng đến tìm kiếm các nguồn nhân lực tài năng ở nước ngoài. 2021 bitA quyết định thành lập văn phòng đầu tiên ở nước ngoài tại Việt Nam.

bitA Việt Nam được thành lập từ tháng 4 năm 2021, làm việc với sự hỗ trợ của bitA Nhật Bản, nơi có nhiều kĩ sư tài năng và tùy theo sự cố gắng mà có thể đạt được kĩ năng cao trong công việc.

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/05/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/01/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/11/2022