Phúc lợi dành cho bạn

 • Competitive salary and allowances

 • 13th-month salary and performance-based bonuses

 • Full social insurance coverage; Annual health check-up

 • 15 days of annual leave

 • Team bonding activities; Regular corporate events

 • Gifts for birthdays, holidays, and special occasions

Mô tả công việc

 • Leadership & Strategy: Lead, mentor, and manage a team of data engineers, fostering their growth and promoting data engineering best practices. Contribute to the development and execution of the overall data strategy, aligning data initiatives with business goals.
   
 • Data Infrastructure & Platform Development: Design, build, and manage scalable and robust data pipelines, data warehouses, and data lakes to support data analytics and machine learning initiatives. Evaluate and implement cutting-edge technologies to optimize data processing and storage.
   
 • Data Governance & Quality: Establish and enforce data governance policies and procedures to ensure data accuracy, consistency, integrity, and security. Implement data quality monitoring and improvement measures throughout the data lifecycle.
   
 • Collaboration & Stakeholder Management: Collaborate closely with various stakeholders across different departments, including Marketing, Product, Sales, Data Analysts, and Data Scientists, to understand their data needs and provide effective data solutions.
   
 • Technical Expertise: Maintain a deep understanding of data engineering best practices, tools, and technologies, including ETL processes, big data technologies, relational and NoSQL databases, and cloud-based data platforms.
   
 • Problem-solving & Continuous Improvement: Proactively identify and resolve data-related technical issues. Continuously explore and implement new technologies and approaches to enhance data infrastructure efficiency, scalability, and security.

Yêu cầu công việc

Must-haves:

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Software Engineering, Information Systems, or a related field.
 • 6+ years of hands-on experience in data management, including data architecture, data governance, data quality, and data modeling.
 • 7+ years of proven experience building and managing BI/OLAP/DWH/DB systems at scale.
 • 7+ years of experience working with ETL processes, big data technologies, relational databases, and NoSQL databases.
 • Strong programming skills in SQL and Python.
 • Experience with cloud providers like GCP, AWS, or Azure.
 • Proven experience leading and managing teams.
 • Excellent communication, presentation, and stakeholder management skills.

 

Nice to haves:

 • 2+ years of experience working with natural language processing, information retrieval, deep learning, or data mining.
 • 5+ years of experience in software development.
 • Experience with resource planning and architectural design for high-volume data and high-traffic systems.
 • Experience with project management methodologies and tools.
 • Strong problem-solving skills with a focus on understanding business needs and crafting innovative solutions.

HR1TECH

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Lầu 12, Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://hr1tech.com/

HR1Tech là thành viên của HR1VietNam Holdings, mang theo sứ mệnh đem lại các giải pháp tuyển dụng hiệu quả, khẳng định vị thế của mình là những đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp và nguồn lực nhân sự trẻ!

HR1Tech là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tìm kiếm và lựa chọn nhân sự cấp cao, nền tảng tuyển dụng trực tuyến và giải pháp nhân sự, tập trung trong lĩnh vực công nghệ. 

Trang web HR1Tech được tích hợp công nghệ AI, thường xuyên được cập nhật nguồn ứng viên cho phép nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất từ cơ sở dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

HR1Tech tự hào là đối tác đáng tin cậy cung cấp giải pháp nhân sự cho lực lượng lao động công nghệ và đa ngành của Khách hàng, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái đa dạng nhằm củng cố mối quan hệ trong tam giác Tuyển Dụng, Phát Triển và Giữ Chân Nhân Tài.

Ngoài ra, HR1Tech tự hào về một văn hóa đề cao giá trị khách hàng, tư duy nguyên lý đầu tiên và năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

HR1TECH

14 - 17 Triệu VNĐ

Tây Ninh

16/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

2000 - 2800 USD

Hà Nội

12/07/2024

HR1TECH

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

11/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1600 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

60 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

08/07/2024

HR1TECH

2000 - 2500 USD

Hồ Chí Minh

08/07/2024