8 Công việc đã tìm thấy

PHP Developer

Công ty TNHH Sản xuất phần mềm BAP
Trên 12 Tr VND
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
30/09/2021

ReactJS Developer

Công ty TNHH Sản xuất phần mềm BAP
Trên 12 Tr VND
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
30/09/2021

NodeJS Developer

Công ty TNHH Sản xuất phần mềm BAP
Trên 12 Tr VND
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
30/09/2021

Java Developer

Công ty TNHH Sản xuất phần mềm BAP
Trên 12 Tr VND
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
30/09/2021

JAVA DEVELOPER

BAP IT CO., JSC
Bonus
Paid Leave
Healthcare Plan
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng
30/03/2021

PHP DEVELOPER

BAP IT CO., JSC
Awards
Bonus
Paid Leave
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng
30/03/2021

DEVOPS ENGINEER/ LEADER

BAP IT CO., JSC
Bonus
Paid Leave
Healthcare Plan
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng
30/03/2021

PYTHON DEVELOPER

BAP IT CO., JSC
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng
30/03/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP