7 Công việc đã tìm thấy

Full Stack Developer (.NET & REACTJS)

Công Ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Bonus
Awards
Paid Leave
Transportation
Healthcare Plan
Library
Team Activities
Travel Opportunities
Lương cạnh tranh
Hồ Chí Minh
28/09/2021

Game Designer

Hopper Vietnam
Kindergarten
Library
Laptop
Travel Opportunities
Bonus
Healthcare Plan
Paid Leave
Canteen
Transportation
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
22/09/2021

Senior Game Artist

Hopper Vietnam
Kindergarten
Library
Laptop
Travel Opportunities
Bonus
Healthcare Plan
Paid Leave
Canteen
Transportation
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
22/09/2021

UI/UX Designer

UNIT Corp
Paid Leave
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
26/08/2021

UI/UX App Designer

Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
24/08/2021

UX/UI DESIGNER

JAMstack Vietnam
Bonus
Awards
Training
Team Activities
Healthcare Plan
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
15/07/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP